Opis tekmovanja

Je najzahtevnejše taborniško orientacijsko tekmovanje. Tekmovanje s pomočjo lokalne taborniške enote vsako leto organizira Zveza tabornikov Slovenije. Navadno tekmovanje poteka zadnji vikend v septembru. Na ROT-u sodelujejo petčlanske ekipe, ki so ločene po spolu. Vsako ekipo sestavlja pet članov, vključno z vodjem ekipe.

Tekmovanje traja tri dni. Prvi dan popoldne se ekipe zberejo in nastanijo na mestu tekmovanja ter že opravljajo nekatere naloge. Po navadi sta to nočna signalizacija (Morsejeva abeceda s svetilko) in topografski test. Naslednje jutro se začne orientacijski del tekmovanja, kjer ekipe zgodaj zjutraj začnejo z vrisovanjem kontrolnih točk. Nato se odpravijo na približno 20 km dolg orientacijski pohod, kjer morajo poiskati okrog 15 kontrolnih točk. Na progi ekipe opravijo precejšne število po večini topografskih nalog, kot so opis prehojene poti, narisati morajo skico poti med dvema kontrolnima točkama, skico terena, profil terena, med kontrolnima točkama opraviti hitrostno etapo, pod določenim kotom priti na kontrolno točko, prehoditi minsko polje, rešiti test znanja prve pomoči, prenesti sporočilo s pomočjo dnevne signalizacije (semafor) in rešiti tematski test. Dan se zaključi z bivakom na cilju prvega dne. Na bivaku morajo ekipe postaviti bivak – zasilno bivališče iz šotorskih kril in pripraviti topli obrok, prav tako pa se v okviru bivaka postavlja tudi pionirski objekt. Zadnji dan se orientacijski pohod nadaljuje. Proga je nekoliko krajša in ekipe se na cilj vrnejo okoli poldneva. Za tekmovanje ROT je potrebno biti tudi primerno opremljen. Ker pravila tekmovanja predpisujejo nekaj osebne opreme tekmovalca in skupne opreme ekipe, se na progi slednja tudi preverja. Za dobro uvrstitev je potrebno veliko znanja s področja orientacije in topografije, dobra fizična pripravljenost, usklajenost ekipe in izbira prave taktike. Naloge morajo biti namreč pametno razdeljene med tekmovalce tako, da ekipa opravlja več nalog hkrati in zato prihrani na času.

ROT je najzahtevnejše taborniško tekmovanje, kjer poleg taborniškega znanja o zmagovalcu odločajo tudi izkušnje. Seveda si spoštovanje zaslužijo prav vsi tekmovalci, ki si upajo podati na tako zahtevno taborniško preizkušnjo. Tekmovanje spodbuja športno udejstvovanje, iznajdljivost v naravnem okolju in stik z naravo, krepitev ekipnega duha med člani ekipe ter širjenje prijateljskih vezi med ekipami, ki si med seboj nesebično pomagajo. Prav zato je ROT odličen dogodek za povezovanje zdravega tekmovalnega duha in krepitev pozitivnih vrednot, ki jih danes v družbi marsikdaj primanjkuje.